## ##

KOOLI ASUTAMINE

NII SEE ALGAS

 

Kool Laekverre asutati Laekvere Haridusseltsi eestvedamisel ja kulul 1920. aastal. Viru Maakonnavalitsuse Haridusosakond registreeris vastasutatud kooli Laekvere Haridusseltsi Kõrgema Algkooli nime all.

Ruumid kooli jaoks üüris selts Laekvere külas elavalt taluomanikult J. Grustamilt. Kooli käsutusse anti 1915. a valminud kahekorruselise hoone esimese korruse kolm tuba (klassiruum ja kaks magamistuba), köök, kaks sahvrit ja pool puukuuri. Üürileping sõlmiti 1. oktoobrist 1920 kuni 1. oktoobrini 1921.

Kool Laekveres alustas tegevust 4. oktoobril 1920. a. Kooli juures avati 5. klass 17 õpilasega, kellest 6 olid poisid ja 11 tüdrukud. Koolijuhatajaks ja õpetajaks sai 23-aastane Linda Selliov, laulmise õpetajaks Moora algkooli juhataja Rudolf Luha. Kuna 8 õpilast elas koolist 4-12 km kaugusel, siis ööbisid nad koolimajas.

Laekvere kooli tegutsemise esimesed aastad olid rasked, sest ruumid olid kitsad ja külmad, puudusid igasugused õppevahendid ning küttepuud kooliruumide kütmiseks tõid õpilased ise kaasa. 1921/22 õppeaastal kasvas õpilaste arv 21-ni ja lisaks 5. klassile alustas tööd ka 6. klass. Kuna koolil puudusid jätkuvalt oma ruumid, tegi vallavalitsus korduvalt ettepanekuid Laekveresse koolimaja ehitamiseks, mis aga tagasi lükati. Laekvere kooli kaks klassi töötasid kuni uue koolimaja valmimiseni 1931. a mitmes talumajas, vallamajas ja Laekvere Tarvitajate Ühisuse hoone ruumides.

1925. aastaks oli Laekveres õpilaste hulk kasvanud 30-ni (poisse 11 ja tüdrukuid 19; 12 õpilastest olid 14-aastased), koolitarkust jagas 2 õpetajat. Uueks koolijuhatajaks sai Aleksander Juulmann. Valla poolt lasti koolile valmistada Vassivere küla puusepal koolipingid, kapid ja kantsel. Lisaks 5. ja 6. klassile avati 3. ja 4. klass. Töötati kahes liitklassis (üheskoos 3. ja 4. klass ning 5. ja 6. klass). Tegutsema hakkasid lasteringid: viiulimäng ja koorilaul.

1929. a sügisest asus Laekveres koolijuhatajana tööle Artur Lauringson. Otsima hakati ka koolimajale sobivat maa-ala. Selleks sai Vassivere tee ääres seisva pihlaka juures olev plats. 1930. a algas Laekvere uue koolihoone ehitus. Ehitamisel kasutati kohalikelt põldudelt korjatud maakive, mis laoti seina Peipsi-äärsest külast pärit ehitusmeistri juhendamisel. Sisemised tööd tegid ära Laekvere küla mehed ise. Vastvalminud koolimajja asus 1931. a sügisel õppima 162 õpilast (82 poissi ja 80 tüdrukut) ning tööle 7 õpetajat. Kooli tulid ka 1. ja 2. klassi lapsed ning kooli uueks nimeks sai Laekvere 6-klassiline algkool.

2024  Laekvere Kool   globbers joomla templates