## ##

Lähiajaloost

VIIMASED AASTAKÜMNED NING KOOLI HETKESEIS

1995.a. tähistas kool oma 75-aastaseks saamist. Samal aastal muretseti koolile esimene arvuti.  Parandati ja värviti kooli katus ja kooli abiruumid - töökoda ja puukuur. Taastati kooli välisukse võlvkaarte vabariigiaegne ilme - sini-must-valge.

1996. aastast sai koolidirektoriks Jüri Sepa. 1996. aastal hangiti koolile juurde arvuteid, avati arvutiklass. Projektis "Tüvi" osalemise tulemusena sai kool paljundusmasina. 1996.a. remonditi õpilaste tualettruumid ja paigutati õpetajate käimla õpetajate toa lähedusse.  Samal aastal alustati algklassides remonti, millega 1998. a. valmis saadi. 1996. a. alustati  kooliakende väljavahetamist. 1999.a. muretseti koolile uus, moodne arvuti ja remonditi kapitaalselt neli klassiruumi (muusikaõpetus, matemaatika, emakeel ja füüsika) 2000. a. vahetati täielikult elektrisüsteem (välja arvatud saal, õp. tuba ja köök), remonditi duširuum, paigaldati tuletõrjesüsteem ja täielik valvesignalisatsioon.

2004. aasta septembriks olid remonditud kõik klassiruumid, raamatukogu, direktori kabinet ja õpetajate tuba. Kool on interjöörilt ilus ja kogu koolipere vajadusi rahuldav. Direktor Arne Labe, kes kinnitati ametisse 2002. a, on pidevalt hea seisnud kooli parema väljanägemise eest, väärtustades samal ajal õpetajate töö- ja õpilaste õppimistingimusi. On muretsetud uusi tehnilisi õppevahendeid, sealhulgas paigaldatud füüsika-keemia klassi interaktiivne smart-tahvel. Suurt tähelepanu pööratakse ka kooli ümbrusele ja haljastusele. 2008. a vallasiseses haljastuse konkursil tunnistati Laekvere kooli ümbrus valla allasutuste hulgas parimaks, järgmisel aastal pälvis Laekvere kool I koha ka Lääne-Viru maakonnas. Seoses kohaliku lasteaia kapitaalremondiga, sai kool oma käsutusse lasteaia ruumidest renoveeritud õppeklassi käsitöö tundide läbiviimiseks.

Õpilaste arv sõjaeelsel ajal ja ka selle järgselt on küündinud kahesaja lapseni ja mõnel aastal rohkemgi. Praegusel hetkel vabariigis valitsev õpilaste arvu vähenemine on tuntav ka Laekvere Põhikoolis. Alates 01.09.2016 liidetakse valla haridusasutused ja kooli nimeks saab Muuga - Laekvere Kool.

2024  Laekvere Kool   globbers joomla templates