## ##

Lühikronoloogia

 

LAEKVERE KOOLI AJALOOST

 

 

1920. a – 4. oktoobril alustas kool tööd. Avati 5. klass 17 õpilasega. Esimesed 4 klassi õppisid Moora algkoolis.

1924. a – võeti kool Paasvere valla koolivõrku.

1930. a – kevadel alustati uue koolimaja ehitustöödega.

1931. a – sügisel viidi ehitustööd lõpule ja kool alustas tööd praeguses koolimajas. Samal perioodil suleti Moora ja Paasvere algkoolid.

1932. a – kujundati ja haljastati koolimaja ümbrus. Ehitati puukuur.

1934. a – tarastati koolile kuuluv maa-ala.

1947. a – ehitati koolile juurde majandushoone (õppetöökoda) ja saun (hiljem muudeti  tööriistade panipaigaks).

1951. a – sai kool internaadihoone. Eraldati maa-ala kooliaia rajamiseks.

1954-1965. a – ehitati internaadihoone ümber.

1955. a – anti koolile maad spordiväljaku rajamiseks.

1956-1957. a – rajati spordiväljak.

1961. a – tehti koolimajas esimene suurem kapitaalremont.

1962. a – sai kool elektrivalgustuse.

1970. a – valmis koolimaja juurdeehitus (algklassiosa ja söökla).

1975. a – likvideeriti kooli internaat. Ruumid ehitati ümber õpetajate eluruumideks.

1986. a – viidi maja üle keskküttele. Ehitati välja veevarustus ja kanalisatsioon.

1994. a – toodi õpilaste toitlustamine taas koolimajja.

1995. a – remonditi õppetöökoda. Taastati peaukse endine välisilme.

1996. a – avati arvutiklass.

1998. a – lõppes algklassidemaja remont.

2000. a – vahetati välja elektrisüsteem. Paigaldati tuletõrje- ja valvesignalisatsioon.

2004. a – lõppes koolimaja põhjalik remont.

2010. a – kool tähistas oma tegevuse 90-ndat sünnipäeva.

2016. a - valla kõik kolm haridusasutust liidetakse ühtse juhtimise alla ja see hakkab kandma nimetust Muuga - Laekvere Kool.

internaat

Kooli internaat, mis valmis 1951. a. Hiljem kohandati õpetajatele korteriteks.
Nähtav on ka Laekvere asula munakivitee.

2024  Laekvere Kool   globbers joomla templates