## ##

KOOLIMAJA EHITUSLUGU

 

KOOLIMAJA EHITUS JA

PÜHITSEMINE

Laekvere koolimaja projekt valmistati arhitekt Väli poolt ning ehitati koolijuhataja Artur Lauringsoni ajal. Maja oli ettenähtud viie klassikomplektiga ja 6-klassilise algkooli jaoks, kuhu olid planeeritud peale viie klassiruumi ka veel saal-võimla, internaadiruumid, kooli ühisköök, korterid kolmele õpetajale, kooli juhatajale ja koristajale. Majas oli ahiküte. Sisse oli viidud koridorsüsteem. Seega vastas maja tolleaegse kooli nõudeile. Projekti järgi oli hoone teine korrus ettenähtud ehitada puidust. Kuna puitmaterjal oli küllaltki kallis, siis otsustati ehitada maja teine korrus kohapeal valmistatud tsementtellistest, mis tuli lõpplahendusena puidust tunduvalt odavam. Hoone alune maa eraldati vallale kuuluvast laada platsina kasutatavast maast Vassivere tee nurgal. Koolimaja ehitamist alustati 1930. a. kevadel. Sama aasta sügiseks viidi ehitus katuse alla. Maja valmis lõplikult 1931. a. sügiseks. 27. septembril 1931 alustas kool õppetööd selles majas.

 

Ajalooline protokoll, mis määras ära koolimaja õnnistamise toimkonna ja läbiviimise korra

protokoll

Koolimaja õnnistamise-peo kava

6nnistamise kava

 

Tervitustelegramm tollaselt haridus- ja sotsiaalministrilt hr Jaan Piiskarilt

telegramm

2024  Laekvere Kool   globbers joomla templates