## ##

Õppetöö

   ÕPPEAASTA INFO

      2020/2021 õ.a

Õppe- ning klassiväline töö on orienteeritud teemale "Digiga või digita, tervis ennekõike"

Üldiseloomustus

Koolimaja on avatud tööpäeviti 7.50 – 16.00

Õppetöö algab kell 8.30, välja arvatud reedeti, mil 8.30 on kogunemine ja klassijuhataja tund, õppetöö algab siis kell 9.00

Õppetundide ajad ja söögivahetunnid:

Esmaspäev - neljapäev

1. tund  8.30-9.15
2. tund  9.25-10.10
3. tund  10.20-11.05
4. tund 11.15-12.00
5.tund  12.20-13.05
6. tund  13.15-14.00
7. tund  14.10-14.55
8. tund  15.05-15.50

Reede

Infotund: 8.30-8.55

1.  9.00-9.45
2.  9.55-10.40
3.  10.50-11.35
4.  11.45-12.30
5   12.50-13.35
6.  13.45-14.30

Lõunasöök 1.-4. kl peale 3. tundi, 5.-9. kl peale 4. tundi.
Oode (pikapäevarühmale) 14.00 - 14.30

Sellel õppeaastal õpib meie koolis 83 õpilast.

 I klass 12 õpilast         IV klass 14 õpilast              VII klass 6 õpilast

 II klass 12 õpilast        V klass 10 õpilast              VIII klass 6 õpilast

 III klass 7 õpilast        VI klass 11 õpilast               IX klass 8 õpilast

Töötab pikapäevarühm 1.-3. kl õpilastele. Logopeed töötab neljapäeviti. On võimalus saada ka õpiabi. Huviringid alustavad tööd oktoobrikuus. Sotsiaalpedegoog töötab esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti.

 2020/21. õppeaasta koolivaheajad

  •     sügisvaheaeg: 19.10 - 25.10.2020
  •     jõuluvaheaeg: 23.12.2020 - 10.01.2021
  •     talvevaheaeg: 22.02 - 28.02.2021
  •     kevadvaheaeg: 19.04 - 25.04.2021
  •     suvevaheaeg:  14.06 - 31.08.2021

 Hindamine

Toimub 3 korda õa jooksul:
I trimester: 1.09 - 27.11 , II trimester: 30.11 - 12.03 , III trimester: 15.03 - 11.06.
Sellele järgneb aastahinne ainekava läbimise kohta.

Tasemetööd

21.09 või 22.09.2020 - 7. kl e-tasemetöö loodusõpetuses,
23 või 24.09.2020 - 4. kl e-tasemetöö loodusõpetuses,
28 või 29.09.2020 - 7. kl e-tasemetöö matemaatikas;
30.09 või 01.10.2020 - 4. kl e-tasemetöö matemaatikas

Lõpueksamid

28.05 - eesti keel; 03.06 - matemaatika, 09.06 - valikaine.

 Premeerimine

Õpilane, kelle veerandihinded on neljad-viied ja käitumine eeskujulik või hea, võib valida vaba päeva järgmise trimestri esimesel nädalal, teavitades sellest eelnevalt klassijuhatajat. II trimester - 1 päev, III trimester - 2 päeva.

8. klassi loovtööde teemad kinnitatakse I trimestri lõpus õppenõukogus, kaitsmine toimub õppeaasta III trimestril, kuid mitte hiljem kui maikuu teisel nädalal.

 5.,7. ja 8. kl toimuvad maikuu viimasel nädalal koolieksamid, mille õppeained kinnitatakse II trimestri  õppenõukogus.

 Konsultatsiooniaeg ja järelvastamine toimub õpilase ja õpetaja vahelisel kokkuleppel. Puuduliku hinde järelevastamiseks on aega 10 õppepäeva alates hinde teada saamisest.

Põhjuseta puudumiste üle peetakse arvestust koolis ja elukohajärgses omavalitsuses. Õppetööst puudunud/eemaldatud õpilane on kohustatud omandama sel ajal läbitud õppematerjali.

Pidulikud üritused

1. september - kooliaasta avaaktus ning lipu heiskamine

oktoober - kooli sünnipäev

õpetajate päev

jõulupidu

Eesti Vabariigi sünnipäev

kevadkontsert

lõpupidu                

 Parima koostöö nimel peame kinni järgnevast:

1. Oma käitumisega ei sega teisi.

2. Kõik päevaks vajalikud õppevahendid on hoitud ja kaasas.

3. Kokkulepetest ja lubadustest tuleb kinni pidada.

4. Väärikas käitumine kõikjal, et ei häbistataks kodu ega kooli.

5. Kohustus õppida igaks tunniks.

6. Koolilaps ja tema riietus on puhtad.

7. Ei hiline tundi, ei puudu põhjuseta.

8. Vanem teavitab klassijuhatajat/kooli lapse puudumisest samal päeval.

9. Õppetundide ajal korraldatud üritustel osalemine on kohustuslik.

10. Pidulikul üritusel on riietus sobilik ja eakohane.

11. Lauakombed on osa kultuurist.

12. Nutiseadme kasutamine on piiratud.

Kooli igapäevane info on leitav lapsevanematele e-päevikus, vajalik dokumentatsioon on üleval kooli kodulehel.

 

2022  Laekvere põhikool   globbers joomla templates